Green growth in the Netherlands 2012

Ebooks:

Green growth 2012

In de publicatie Green growth in the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de staat van de groene economie in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van 33 indicatoren, verdeeld over de thema’s milieu- en grondstoffenefficiëntie,  natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit, groene beleidsinstrumenten en economische kansen. Ook vindt een internationale vergelijking plaats en zijn samenvattingen opgenomen van enkele detailstudies. Eén van deze detailstudies, nulmeting groene groei in topsectoren, verschijnt gelijktijdig met deze publicatie op de website van het CBS.