Dynamiek op de woningmarkt

Ebooks:

Dit rapport beschrijft de verhuisstromen tussen huur- en koopwoningen vóór (2006-2007) en tijdens de crisis in de woningmarkt (2009-2010) en geeft inzicht in de landelijke en regionale gevolgen daarvan. Daarnaast brengt dit onderzoek persoonlijke kenmerken van verhuizers naar huur- en koopwoningen in kaart. In een apart hoofdstuk wordt nader ingegaan op de situatie in de gemeente Amsterdam.