Gezondheid en zorg in cijfers 2011

omslag gezondheid en zorg in cijfers 2011

In deze publicatie staan nieuwe cijfers en interessante ontwikkelingen op het terrein van de statistieken van het CBS over gezondheid en zorg. Het bestaat uit een artikelen- en tabellendeel. De artikelen in deze editie gaan over de volgende onderwerpen:

  • Presentatie van een indicatorenset met de belangrijkste CBS-gegevens over gezondheid en zorg.
  • Ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van verpleegkundigen.
  • Relatie tussen roken, drinken en overgewicht met ziekenhuisopnamen in latere jaren.
  • Terugblik op veranderingen in de gezondheidsstatistieken in de afgelopen 20 jaar.