Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

Ebooks:

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

In deze publicatie beschrijft het CBS aan de hand van 36 indicatoren de eerste gevolgen van de financiële crisis voor het ondernemingsklimaat in Nederland. De geselecteerde indicatoren zijn over verschillende thema’s verdeeld en lopen uiteen van macro-economische variabelen zoals de omvang van de staatsschuld tot het aantal nieuwe ondernemingen. De ontwikkelingen in Nederland worden in deze publicatie vergeleken met die in een vaste groep van 19 referentielanden. Het gaat hierbij om gevestigde economieën vergelijkbaar met die van Nederland (14 EU-landen, 5 niet-EU-landen).

Vragen die in deze publicatie worden beantwoord zijn:
(1) Wordt Nederland ‘harder’ getroffen door de financiële crisis dan andere landen?
(2) Hoe stond Nederland ervoor in vergelijking met andere landen toen de financiële crisis zich aandiende?
Deze publicatie is de vijfde in een rij, maar is beperkter van opzet dan de voorgaande edities waar het ondernemingsklimaat aan de hand van een honderdtal indicatoren is geschetst. De publicatie is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie samengesteld.

Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

Ook te downloaden als e-book

Hoe zet ik een epub op mijn iPhone of iPod Touch

Voorbereiding: haal Stanza op uit de App Store en zet het op de iPhone. Stanza is een gratis lezer voor e-Books en die is nodig om een epub op de iPhone te lezen.

Vervolgens:
Als u beschikt over versie 4 van het besturingssysteem:
1. Klik op de link naar de e-Book versie van de publicatie.
2. Er verschijnt een knop “openen met Stanza”. Klik op deze knop.
Het boek wordt nu gedownload en automatisch in de library gezet.

Als de bovenstaande methode niet werkt, bijvoorbeeld omdat u niet versie 4 van het besturingssysteem hebt:
1. Start Stanza
2. Ga naar de library
3. Druk in de onderbalk op “get books”
4. Druk in de bovenbalk op “downloads”
5. Druk rechts bovenin op het +-teken
6. Vul de url in van de plek waar de e-Book versie van deze publicatie staat
7. Druk op “download”
Het boek wordt nu gedownload en wordt automatisch in de library gezet.