Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

Omslag publicatie Sociale Samenhang

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Het brengt ontwikkelingen  over de afgelopen 15 jaar in kaart en geeft uitsplitsingen naar bevolkingsgroepen. Zo positioneert het autochtonen tegenover allochtone bevolkingsgroepen en diverse geloofsgroepen tegenover niet-kerkelijken.

Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties. Ook gaat het boek in op het vertrouwen in de medemens en in maatschappelijke en politieke instituten. Verder behandelt het de samenhang tussen meedoen  in de samenleving en vertrouwen in medeburger en instituten.

De statistieken over sociale samenhang worden per provincie en soms ook per gemeente gepresenteerd. Bovendien zijn de Nederlandse cijfers geplaatst in Europees perspectief.