Assurantiejaarboek 2009

Ebooks:

Assurantiejaarboek 2009

Het Assurantiejaarboek 2009 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en de premiestromen van het particuliere verzekeringsbedrijf.
Het boek verschaft ook informatie over zaken die voor een oriëntatie op de verzekeringsmarkt onontbeerlijk zijn, zoals over inkomens en consumptie, over de omvang en ontwikkeling van de bevolking, over het aantal opgerichte en gefailleerde bedrijven, het aantal vierkante meters glas in de tuinbouw, het aantal slachtoffers van branden en het aantal (bedrijfs)ongevallen.