Integrale Veiligheidsmonitor 2008

Voorpagina Integrale Veiligheidsmonitor

In deze rapportage worden de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, aangiftegedrag, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de
bevolking over het optreden van de politie en preventiegedrag. Daarbij staan de resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2008 centraal.

Landelijke rapportage:

Tabellenrapport:

Methodologische toelichting:

Vragenlijst: