Duurzame energie in Nederland 2007

Ebooks:

Duurzame energie in Nederland

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2007 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2007. Aan bod komen totaaloverzichten van elektriciteit, warmte, vermeden verbruik van fossiele primaire energie en vermeden emissie van CO2. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.