International Sourcing

Kaft International Sourcing

In deze publicatie worden de resultaten besproken van een onderzoek naar international sourcing in Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Onder sourcing wordt het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verstaan, bijvoorbeeld verplaatsing van productie naar een lagelonenland of uitbesteding van ict. Aan de orde komen de mate waarin deze verplaatsing plaatsvindt en om welke bedrijfsactiviteiten het gaat. Verder is er informatie over motieven van bedrijven voor sourcing, ondervonden belemmeringen, effecten en bestemmingsregio’s.

De publicatie is een coproductie van Nederland en de Scandinavische landen. Daardoor is het mogelijk Nederland voor dit aspect van de economische globalisering te vergelijken met soortgelijke landen. De cijfers zijn afkomstig van het Eurostatonderzoek International Sourcing dat in 2007 op vrijwillige basis is gehouden in 14 EU-landen.

International Sourcing

Moving Business Functions Abroad