Assurantiejaarboek 2007

Assurantiejaarboek 2007

Het Assurantiejaarboek 2007 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en de premiestromen van het particuliere verzekeringsbedrijf. De cijfers hierover komen van het CBS. Het boek verschaft ook informatie over zaken die voor een oriëntatie op de verzekeringsmarkt onontbeerlijk zijn, zoals over inkomens en consumptie, over de omvang en ontwikkeling van de bevolking, over het aantal opgerichte en gefailleerde bedrijven, het aantal vierkante meters glas in de tuinbouw, het aantal slachtoffers van branden en het aantal (bedrijfs)ongevallen.

Opgenomen zijn verder de resultaten van de jaarlijkse onderzoeken onder de leden van de NVA, de nbva en de NVM. Nieuw in deze editie zijn de gegevens van het volmachtbedrijf (NVGA) en de tekst van de VB-VerzekeringsBarometer 2006 van Het Verzekeringsblad.

Assurantiejaarboek 2007

ISBN: 97 890 130 34 806
Prijs € 61,75
U kunt deze publicatie bestellen bij Kluwer.