Veiligheidsmonitor Rijk 2006

Veiligheidsmonitor Rijk 2006

De Veiligheidsmonitor Rijk 2006 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie. De gegevens zijn gebaseerd op een persoonsenquête die in het begin van 2006 is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie. Het onderzoek is een integratie van drie eerdere afzonderlijke onderzoeken. De publicatie bestaat uit een landelijke rapportage en een tabellenrapport. Tevens is de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor Rijk van 2005 en 2006 beschikbaar.

In 2007 wordt dit onderzoek nog één keer herhaald. Vanaf 2008 maakt de Veiligheidsmonitor RIJK deel uit van de integrale Veiligheidsmonitor.

Landelijke rapportage

Kengetal: W-40

Tabellenrapport

Kengetal: W-42

Vragenlijst

Kengetal: W-43