Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 2003

Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland 2003

Van het Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland is de twintigste editie 2003 verschenen. Deze editie is tevens de laatste publicatie in een reeks die begon met het Compendium gezondheidsstatistiek Nederland 1974 en het Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 1977.

In dit overzicht van statistische gegevens over volksgezondheid en gezondheidszorg wordt informatie over de behoefte aan zorg, de verleende diensten en de daartoe aangewende middelen samen gebracht. Dit cijfermateriaal wordt geordend in inleidende hoofdstukken over het Fysisch Milieu, Bevolking, Sociale structuur, en Leefwijze. Statistieken over volksgezondheid worden weergegeven in de hoofdstukken Geboorte, Aspecten van gezondheid en ziekte in de bevolking, Sterfte, Medische consumptie en verrichtingen in de gezondheidszorg, en Diagnoses in de curatieve gezondheidszorg. De editie 2003 bevat ook beknopte gegevens over medische beslissingen rond het levenseinde, waaronder euthanasie. Statistische informatie over de gezondheidszorg is te vinden in de hoofdstukken Instellingen en voorzieningen, Menskracht en opleiding, en Financiële gegevens.

Het CBS is voornemens om begin 2005 een nieuwe papieren publicatie uit te brengen, waarin de nadruk meer zal liggen op analyses van de cijfers over gezondheid, welzijn en zorg, dan op de cijfers zelf.

De cijfers die u tot nu toe in het Vademecum vond, zullen beschikbaar blijven in elektronische vorm, op de CBS-website en/of de websites van de instanties die de betreffende cijfers verzamelen.

Kengetal: C-28
ISSN: 0168-4558
ISBN: 903572768 1
Prijs:  € 34,50

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.