ICT-markt in Nederland 1995-1998

Ebooks:

A. Meurink, R. van Vliet, J.J.M. Pronk (CBS); J.W. Stumpel, M. van der Steen (EZ) (Dec. 1999)Het rapport ‘ICT-markt in Nederland’ geeft een overzicht van de economische waarde van de ICT-sector en de K&C-sector in de Nederlandse economie over de periode 1995-1998. Met de ICT-sector wordt bedoeld dat deel van de economie dat producten en diensten levert op het gebied van Informatie, Communicatie en Technologie. Hiermee is het facilitaire aspect beschreven. Met de K&C-sector komt het deel van de economie aan bod dat met de ICT-faciliteiten op elektronische wijze ‘inhoud’ voortbrengt en verspreidt. Hier is dit aangeduid als ‘productie en andere activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur’.Vrijwel alle informatie in het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale rekeningen van het CBS. Dit maakt het mogelijk om op consistente wijze een financieel overzicht te presenteren over de waarde en het belang van de ICT- en deK&C-sector in de totale economie.In appendices wordt aandacht besteed aan internetgebruik door bedrijven, telecommunicatie en investeringen in software.