Erasmus Universiteit Rotterdam

Het CBS en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werken al jarenlang op verschillende onderzoeksgebieden samen. Daartoe is een raamovereenkomst afgesloten met de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). De onderzoeken hebben vooral betrekking op sociale netwerken in de stad. De basis daarvoor is het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Onder leiding van Marjolijn Das, onderzoeker bij het CBS en sinds 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Urban Statistics bij de EUR binnen het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD cities, worden de databronnen van het CBS ingezet om de levenslopen en familienetwerken van stadsbewoners in kaart te brengen. Daarnaast werken de EUR en het CBS samen binnen ODISSEI, het dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen. Ook zijn in de afgelopen jaren CBS-onderzoekers gepromoveerd aan de EUR.

Erasmus Universiteit Rotterdam