CBS-software Blaise wereldwijd al 30 jaar uniek

Dit jaar bestaat de door CBS ontwikkelde software Blaise 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert CBS van 4 tot en met 6 oktober 2016 de ‘International Blaise Users Conference’ (IBUC). Vooraf en aansluitend kunnen gebruikers workshops en een training volgen waarbij ze leren hoe ze de nieuwste versie van Blaise zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Een gesprek met de promoters en de gebruikers van Blaise.

Wereldwijd uniek

Harry Wijnhoven en zijn collega Marcel van der Steen hebben bij CBS Blaise in hun portefeuille. Samen proberen zij de gebruikersgroep van Blaise wereldwijd uit te breiden. Wijnhoven: ‘Blaise is in de jaren tachtig bij CBS ontwikkeld en wordt inmiddels over de hele wereld door 140 verschillende instanties en personen uit 40 landen gebruikt. De gebruikers zijn vooral statistische instituten en onderzoekers van universiteiten.’ De software ondersteunt het proces van dataverzameling en dataverwerking. Je kunt er bijvoorbeeld een elektronische vragenlijst meemaken die door interviewers en respondenten via internet kan worden ingevuld. Wijnhoven: ‘Blaise is bij uitstek geschikt om er de meest complexe vragenlijsten mee te maken en is hierdoor wereldwijd uniek. In Blaise zit 30 jaar kennis en ervaring van CBS en van de nationale statistische bureaus wereldwijd, zowel op IT- als methodologisch gebied.’

Platform onafhankelijk

Blaise is een software platform dat voortdurend in ontwikkeling is. Zo lanceerde CBS in 2014 de nieuwste versie: Blaise 5. Die is – in tegenstelling tot zijn voorganger – volledig platform onafhankelijk en geschikt voor iOS en Android. ‘Dat is belangrijk omdat steeds meer mensen smartphones en tablets met allerlei verschillende besturingssystemen gebruiken. Verder zijn in Blaise 5, op verzoek van zowel interne als externe gebruikers, functionaliteiten toegevoegd die onder andere de gebruiksvriendelijkheid en de performance verbeteren. De nieuwe versie is ook flexibeler dan zijn voorganger en beschikt bijvoorbeeld over een generiek layout-systeem en adaptive design. Dat stelt de gebruiker in staat naar eigen keuze allerlei aanpassingen door te voeren’, aldus Wijnhoven.

Ervaringen van Statistics Norway

Hilde Degerdal is werkzaam bij Statistics Norway en een intensieve gebruiker van Blaise. ‘Ons statistiekbureau werkt al sinds 1991 met Blaise. We zijn gestart met data editing en in 2006 maakten we onze eerste internetvragenlijst met Blaise. We gebruiken de software hoofdzakelijk om vragenlijsten te maken voor personen en huishoudens.’ Degerdal somt een aantal voordelen van Blaise op: ‘We kunnen er behoorlijk complexe vragenlijsten mee maken. Daarnaast is er adequate hulp beschikbaar als er ondersteuning nodig is. Ook ervaringen uitwisselen met andere gebruikers verloopt soepel. Verder is er de mogelijkheid onderdelen van de Blaise-software makkelijk in te passen in onze eigen systemen.’ Statistics Norway werkt sinds 2014 met de nieuwe versie Blaise 5. ‘Die versie is zeker verbeterd ten opzichte van de vorige, met name het lay-out deel.’ Aan de compatibiliteit en de snelheid waarmee Blaise verder verbeterd wordt, moet volgens haar nog wel gewerkt worden. Daarom heeft CBS in de afgelopen 2 jaren nóg meer geïnvesteerd in Blaise.

Specifieke wensen van de gebruiker

Van der Steen geeft aan dat Blaise inderdaad vooral gebruikt wordt door statistische instituten en universiteiten. ‘CBS wil het gebruik van Blaise verder stimuleren door actief op zoek te gaan naar toekomstige gebruikers. We willen uiteraard de specifieke wensen van hen weten, zodat we daar bij de verdere ontwikkeling van Blaise rekening mee kunnen houden. CBS neemt ook concrete stappen om studenten aan de universiteiten in binnen- en buitenland met Blaise te laten werken. Op die manier kan het bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige medewerkers in de statistische wereld.’

Meer weten over Blaise 5? Raadpleeg de websites:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/blaise-software en http://www.blaise.com/