Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

© Peter Hilz

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar overheidsinstanties worstelen met vragen over privacy-issues bij het publiceren van hun data. Dat was de reden waarom CBS, expert op het gebied van beveiligen van privacygegevens, op 28 september jl. een eerste praktische cursus organiseerde.

Expertise delen

Een belangrijke vraag bij het publiceren van open data is: tot op welk detailniveau kun je informatie publiceren zonder daarbij privacygevoelige bedrijfs- of persoonsgegevens vrij te geven? CBS loopt in de ontwikkeling van methodologie en software op dit gebied internationaal voorop. De twee docenten, Eric Schulte Nordholt en Peter-Paul de Wolf, deelden tijdens de cursus hun kennis op het gebied van open data met verschillende nationale overheidspartijen. Organisator Tanya Gelsema: ‘De brede belangstelling voor dit onderwerp werd al vrij snel duidelijk bij de aanmeldingen. De eerste cursus zat al meteen vol. Er is inmiddels een wachtlijst, waardoor een tweede cursus kan worden ingepland.’

Bewustwording

Het belangrijkste doel dat de docenten voor ogen hadden was bewustwording. Gelsema: ‘Aan de hand van verschillende voorbeelden probeerden zij duidelijk te maken welke valkuilen er zijn bij het openbaar maken van informatie, maar ook welke vangnetten daarvoor beschikbaar zijn.’ Daarbij werd ook ingegaan op de verschillen in de juridische kaders: de deelnemers zijn onder andere gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CBS is daarnaast ook gebonden aan de CBS-wet. Die laatste wet beperkt CBS in wat er gepubliceerd mag worden vanwege privacy, maar geeft daarmee tegelijk ook meer duidelijkheid over wat er beveiligd moet worden.

Casuïstiek uit eigen praktijk

Tijdens de evaluatie aan het einde van de cursusmiddag bleek het doel van de docenten duidelijk gehaald. De deelnemers vonden het een waardevolle eerste kennismaking met dit onderwerp. Gelsema: ‘Men was zich meer bewust geworden van de klassieke problemen bij het openbaar maken van informatie en de mogelijke oplossingen. Zo waren sommigen in eerste instantie verrast dat gegevens die op geaggregeerd niveau worden gepubliceerd ook onthullend kunnen zijn voor individuen. Eenvoudige oplossingen kunnen dan soms al helpen: de tabel aanpassen door specifieke categorieën samen te voegen.’ Daarnaast werd er regelmatig ingegaan op casuïstiek uit de eigen praktijk. Er was ook behoefte aan een verdiepende, praktische cursus over het werken met de mede door CBS ontwikkelde open source software. CBS is voornemens om ook een dergelijke cursus te organiseren.