CBS opent zijn deuren om kennis te delen over Open Data

Onlangs zette CBS zijn deuren open om de kennis die het heeft rond het beschikbaar stellen van Open Data met andere overheden te delen. Dat er veel animo was, bleek uit de meer dan 100 aanmeldingen die in één week binnen stroomden. Naast een presentatie over CBS Open Geodata werd tijdens de bijeenkomst aandacht besteed aan drie thema’s: privacybescherming, metadata en het publiceren van Open Data. Tanya Gelsema en Eric Schulte Nordholt, namens CBS nauw betrokken bij deze onderwerpen, lichten de belangrijkste thema’s toe.

Transparanter en toegankelijker

Sinds 2014 heeft CBS een open data portaal, waarbij het in totaal bijna 4.000 dataverzamelingen als open data beschikbaar stelt. Via dit portaal kan iedereen die dat wil onbeperkt beschikken over deze grote hoeveelheden – volstrekt anonieme – data van CBS. Gelsema: ‘Binnen de overheid is Open Data een belangrijk thema. Door steeds meer Open Data beschikbaar te stellen, wordt de overheid voor burgers transparanter en toegankelijker. Dit zou moeten leiden tot nieuwe economische activiteiten en tot meer hergebruik van overheidsdata.’

Andere overheden helpen

De eerste presentatie tijdens de bijeenkomst ging over Open Geodata. Die data worden gehost door Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Daar kan iedereen ruimtelijke datasets per gemeente, wijk en buurt bekijken en downloaden. Gelsema: ‘Belangrijke vragen voor de aanwezigen waren: hoe combineer je CBS-data met data van de eigen organisatie, en hoe maak je die bijvoorbeeld visueel op een kaart?’ De andere drie lezingen gingen over het aanbieden van Open Data. Gelsema: ‘CBS heeft natuurlijk uitgebreid ervaring met publiceren van data, maar veel andere overheden hebben hier nog diverse vragen bij, zoals: wat moet je doen om de data op een veilige en begrijpelijke manier aan te bieden? Hoe organiseer je je eigen data op een goede manier? En welke metadata heb je nodig – welke voor informatie moet je bij en over de data geven? CBS wil daar graag bij helpen.’ Eén van de presentaties ging concreet in op hoe CBS andere overheden kan helpen en in de afgelopen periode ook al heeft geholpen bij het publiceren van hun Open Data.

Privacybescherming

De lezing over privacybescherming werd door Eric Schulte Nordholt verzorgd. ‘Steeds meer gegevens zijn via CBS beschikbaar. In de afgelopen jaren hebben wij daarom veel aan privacybescherming gedaan. We merken ook dat het aantal vragen over dit onderwerp de laatste twee jaren sterk is toegenomen. Wat mag op privacygebied wel, wat mag niet? Sommige organisaties zijn te terughoudend in wat ze publiceren, anderen maken juist te veel informatie openbaar. CBS heeft veel expertise op dit gebied.’ Volgens Schulte Nordholt loopt CBS wereldwijd voorop als het gaat om de ontwikkeling van methodologie en software op beveiligingsgebied. Andere statistiekbureaus volgen CBS met veel interesse. ‘We delen onze kennis graag met andere partijen. CBS kan ook advies geven, onderzoek doen of bijvoorbeeld een presentatie tijdens een bijeenkomst verzorgen.’

Kennismiddag over Open Data in het najaar

Vanwege de grote belangstelling herhaalt CBS op maandag 7 november 2016 de kennismiddag over Open Data. Aanmelden is mogelijk via: innovatie@cbs.nl