Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Universiteit Utrecht academiegebouw
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Het CBS werkt samen met universiteiten en hogescholen. Bijvoorbeeld door het samen uitvoeren gezamenlijk onderzoek, het instellen van bijzondere leerstoelen, de detachering van medewerkers over en weer, het verzorgen van lezingen of gastcolleges, of het bieden van stageplaatsen. Samenwerking vindt plaats op vele domeinen.

Samenwerkingen tussen het CBS en hoger-onderwijsinstellingen helpen het CBS om te innoveren en om bestaande statistieken te verbeteren. En het helpt bij het versterken van het kennisniveau van bestaande medewerkers en het plezier dat medewerkers vinden in hun werk. Ook zijn universiteiten en hogescholen een belangrijke bron van nieuw personeel. Het onderhouden van korte lijnen met hoger-onderwijsinstellingen vergemakkelijkt het rekruteren van nieuwe collega’s. Tot slot draagt het CBS, tezamen met de universiteiten en hogescholen, bij aan de totstandkoming van nieuwe inzichten en daarmee aan de wetenschappelijke kennis in Nederland.

Academische samenwerking vindt plaats met verschillende universiteiten en hogescholen binnen diverse onderzoeksprojecten – groot en klein. Op het kaartje hieronder kunt u zien met welke hogescholen en universiteiten instellingen het CBS nauw en langdurig samenwerkt. Op deze instellingen zijn één of meerdere bijzondere leerstoelen ingesteld en/of het CBS en de instelling hebben een raamovereenkomst, ofwel een brede samenwerkingsovereenkomst, met elkaar afgesloten. Door op een instelling te klikken kunt u meer lezen over de samenwerking met deze instelling. Opgemerkt moet worden dat de samenwerking van het CBS met hoger-onderwijsinstellingen niet beperkt is tot de hier opgenomen universiteiten en hogescholen.

Raamovereenkomsten en leerstoelen

Rijksuniversiteit GroningenUniversiteit van AmsterdamVrije Universiteit AmsterdamHogeschool van AmsterdamUniversiteit LeidenUniversiteit UtrechtErasmus Universiteit RotterdamTilburg UniversityTechnische universiteit EindhovenUniversiteit MaastrichtZuyd Hogeschool

 

Samenwerkingsovereenkomsten

Met een aantal van de Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft het CBS een raam- of brede samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat beide partijen een gezamenlijke overeenkomst hebben getekend, waarin ze aangeven op welke thema’s en/of welke manieren zij samenwerken of gaan werken.

samenwerking wordt ondertekend
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions

Een ‘digital twin’ van de samenleving die beleidsmakers kunnen gebruiken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen: dat klinkt futuristisch. Toch is het precies waar onderzoekers van het CBS en de Universiteit van Amsterdam (UvA), in het bijzonder het Institute for Advanced Study (IAS), aan werken. Op 31 mei 2022 werd de vruchtbare samenwerking tussen het CBS en de UvA voor vijf jaar verlengd. Op de foto de formele ondertekening van de samenwerking tussen het CBS en de UvA/IAS met Karen Maex, rector magnificus van de UvA en Marleen Verbruggen, hoofddirecteur Economie, Bedrijven en Nationale rekeningen van het CBS.

Hoogleraren en lectoren

Het CBS heeft een aantal senior onderzoekers in dienst die tevens als (bijzonder) hoogleraar of lector zijn verbonden aan een universiteit of hogeschool. Deze wetenschappers dragen bij aan de wetenschappelijke verankering van het onderzoek van het CBS. Ook onderhouden zij belangrijke interne en externe kennisnetwerken. De leerstoelen en lectoraten zijn door het CBS gefinancierd.

Promovendi & stagiairs

In verschillende programma’s wordt samen met promovendi en/of studenten onderzoek uitgevoerd als onderdeel van proefschrifttrajecten, duale trajecten of stages. Meer informatie over actuele stagemogelijkheden bij het CBS is te vinden op de stagepagina.

Meer weten?

Voor meer informatie over samenwerking met universiteiten en hogescholen kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum CBS en Hoger Onderwijsinstellingen (ECHO) via cbsecho@cbs.nl.