Big data onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

/ Auteur: Masja de Ree
Het CBS werkt samen met universiteiten en hogescholen. Op 6 februari jl. kreeg die samenwerking verdieping met de ondertekening van een strategische overeenkomst met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Nanda Piersma, bijzonder lector Urban Analytics bij de HvA en het Centrum Wiskunde & Informatica, vertelt hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen in deze stad.

Werken met grote datasets

‘De data van het CBS zijn voor ons onderzoek heel belangrijk’, zegt Piersma. ‘Dat is al jaren zo. Maar vaak willen we ook weten hoe het CBS die data verzamelt en hoe dat verschilt van de manier waarop wij dat zelf doen. Ik hoop dat deze samenwerkingsovereenkomst ervoor zorgt dat de data van het CBS voor ons nog beter ontsloten worden. En dat we nóg beter gaan begrijpen wat we ermee kunnen.’ Ook hoopt Piersma dat de samenwerking kennis oplevert op het gebied van werken met grote datasets. De HvA kan het CBS op haar beurt vertellen waarvoor data op verschillende niveaus in de stad worden gebruikt. ‘En natuurlijk kunnen we onze studenten inzetten om samen met het CBS projecten uit te voeren.’

Logistiek van de stad

Er zijn al concrete plannen voor gezamenlijke projecten. Piersma: ‘Wij analyseren en beheren bijvoorbeeld de data van laadpunten van elektrische auto’s in Amsterdam. Op basis daarvan adviseren we de gemeente, bijvoorbeeld over de vraag waar nieuwe laadpunten moeten komen. Wij kunnen de ruwe data niet delen met het CBS, maar brengen wel kennis mee over wat je met die autodata kunt doen.’ De onderzoeksgroep van Piersma houdt zich ook bezig met onderzoek naar de logistiek in de stad. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat een bepaalde winkelstraat goed bereikbaar is en een andere straat niet? Piersma: ‘Interessant is dat de Noord-Zuidlijn, een nieuwe metroverbinding, binnenkort gaat rijden. Dat zal grote invloed hebben op de vervoersstromen in de stad en de bereikbaarheid van sommige stadsdelen. De data van het CBS zijn zeer nuttig bij de nieuwe analyses daarvan.’

Studenten opleiden

Als lector is het Piersma’s verantwoordelijkheid om de studenten van de HvA voor te bereiden op een wereld waarin big data een steeds grotere rol spelen. In de afgelopen drie jaar zijn een aantal onderwijsrichtingen ontwikkeld, waaronder een minor voor techniekstudenten en een leerlijn data science voor wiskundestudenten. ‘Daarnaast trainen we docenten en organiseren we workshops waar geïnteresseerde studenten van andere studierichtingen op in kunnen schrijven. We vinden het belangrijk dat bij alle studenten een ‘data-bewustzijn’ ontstaat. Onze samenwerking met het CBS kan daaraan bijdragen. Andersom is het CBS gebaat bij studenten die veel weten van big data-analyses.’

Wetenschap

Wat moeten studenten vooral weten over werken met big data? ‘Vroeger zat je kennis in je hoofd. Nu is het vanzelfsprekend dat je data tot je beschikking hebt, bijvoorbeeld via de apps op je mobiele telefoon. Maar er is nog veel méér mogelijk. Als ik in de nabije toekomst kijk, zie ik in de eerste plaats de uit het zicht verdwijnende computers: ze zitten overal in, maar je ziet ze niet meer. Daarnaast zie ik dat big data mensen bij elkaar brengen: mensen gaan zich met hulp van big data steeds meer zélf organiseren, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen of bij de verkoop van een huis. We stimuleren studenten om de wetenschap steeds een stap verder te brengen. Zij zijn opgegroeid in deze data georiënteerde samenleving, zij moeten ermee door.’