CPB

© ANP

Wat is het?

Het Centraal Planbureau (CPB) is al tientallen jaren gesprekspartner van het CBS. Specifiek wordt samengewerkt aan onderzoek op het gebied van waardeketens. De output van de onderzoeken is een onderzoeksrapport. Tevens kunnen de resultaten input zijn voor andere publicaties zoals de Internationaliseringsmonitor en Nederland handelsland. Deze publicaties beschrijven de stand van zaken en trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De resultaten van de onderzoeken kunnen leiden tot nieuw ontwikkelde statistieken (CBS) en scenarioanalyses (CPB).

Waarom?

Samenwerken met specifieke kennispartijen om analyses te kunnen doen is essentieel. In dit geval levert CBS analyses van de historische en huidige situatie en het CPB scenarioanalyses en voorspellingen. Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse.

Maatschappelijke relevantie

In het maatschappelijke debat maar zeker ook in crisissituaties in de wereld, zoals bijvoorbeeld de corona pandemie, Brexit of de oorlog in Oekraïne, is het zeer relevant om op basis van feitelijke gegevens het gesprek te voeren en te kunnen anticiperen op een bepaald scenario. Er zijn legio factoren die invloed hebben op de wereldhandel en het is van belang deze goed in kaart te brengen.