DNB

© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Wat is het?

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen het CBS en De Nederlandsche Bank (DNB) geïntensiveerd. Het CBS en DNB produceren nu gezamenlijk cijfers over de relatie van de Nederlandse economie met het buitenland. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van werkzaamheden tussen het CBS en DNB, in het bijzonder over de verzameling van data ten behoeve van elkaars statistieken, de onderlinge uitwisseling van data en de bewerking en integratie daarvan.
CBS en DNB zijn nu ook bezig om de bedrijvenregisters op elkaar af te stemmen om de kwaliteit van de uitkomsten van de gezamenlijke statistieken nog verder te verbeteren. Deze afstemming is belangrijk om ‘witte vlekken' of dubbelingen in de uitkomsten voorkomen

Waarom?

Door deze samenwerking sluiten de macro-economische statistieken over de relatie van Nederland met het buitenland volledig op elkaar aan. Nederland loopt daarmee voorop in de wereld. Door samen op te trekken wordt de administratieve inspanning van de rapporterende bedrijven tot een minimum beperkt.

Maatschappelijke relevantie

Deze samenwerking draagt bij aan een goed ‘huishoudboekje’ van Nederland, welke beschikbaar wordt gesteld voor vele gebruikers in Nederland en daarbuiten. Het geeft een goed beeld hoe de Nederlandse economie er voor staat. Dat is ook relevant voor de samenwerking in Europa en voor de afdrachten van bijdragen aan de Europese Unie.