Data

geld in de hand
© Getty Images

 

Dataleveranciers

De wettelijke taak van het CBS is om statistieken samen te stellen en te publiceren waaraan behoefte is. Het basisprogramma vormt de kern van de werkzaamheden van het CBS. Met diverse overheidsinstanties en kennisinstellingen wordt er samengewerkt om de data te verkrijgen.

Praktijk