Datacenter Parkstad Limburg

© Hollandse Hoogte

Wat is het?

In het Datacenter Parkstad Limburg wordt samengewerkt op het gebied van data tussen de zeven Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) in Zuid-Limburg. Samen met de Stadsregio Parkstad Limburg en het CBS wordt er regionaal onderzoek gedaan op het gebied van sociaaleconomische vraagstukken, wonen, mobiliteit, toerisme, duurzaamheid en economie.

Waarom?

Het CBS werkt op verschillende plekken in Nederland samen met gemeenten en/of provincies met als doel lokale beleidsvragen beter te kunnen beantwoorden door gebruik te maken van de data en kennis die zowel bij het CBS als de gemeente zit. Veel van de gemeentelijke beleidsopgaven blijken een regionaal karakter te hebben; een concreet onderzoeksvoorbeeld daarvan zijn de verhuisstromen van, naar en binnen de Parkstadregio. Een regionaal datacenter, waarbij meerdere gemeenten samen met het CBS optrekken, past in die behoefte.

Maatschappelijke relevantie

Bovengemeentelijke uitdagingen benadrukken de behoefte aan op maat gesneden en regionale beleidsinformatie. Door samenwerking in een bepaalde regio op datagebied ontstaan er nieuwe inzichten die interessant zijn voor meerdere gemeenten in plaats van maar één gemeente.