WOB-verzoek samenwerking T-Mobile

Op 10 november 2020 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur over de samenwerking tussen het CBS en T-Mobile rondom mobiele telefoniedata. Het betreft de periode 2017 - eind 2019/begin 2020. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 20 januari 2021 aan de verzoeker gestuurd. In het licht van de Wet Openbaarheid Bestuur zijn deze stukken daarmee openbaar beschikbaar en op te vragen via csb-juridisch@cbs.nl

Meer informatie over de samenwerking met T-Mobile is te vinden op onze website 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.