WOB-verzoek samenwerking met en relatie tussen CBS en Mezuro

Op 29 maart 2021 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Dit verzoek gaat over de samenwerking en relatie tussen het CBS en het bedrijf Mezuro en het aanbieden van aanvullende statistische diensten op basis van mobiele telefoniedata Het betreft de periode 2010 - begin 2021. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 5 oktober 2021 aan de verzoeker gestuurd.

Het CBS onderneemt op dit moment geen activiteiten waarbij mobiele telefoniedata worden gebruikt om statistieken te produceren.

In het licht van de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn deze stukken openbaar beschikbaar en d.m.v. een verzoek per e-mail op te vragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.