Jan van IJzeren

Dr. Jan van IJzeren (1914–1998) was jurist-mathematicus. Hij heeft gewerkt als statistisch onderzoeker bij het CBS (1947–1958) en als docent aan de faculteit Wiskunde en Informatica te Eindhoven (1958–1979). Hij ontwikkelde voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een statistische methode voor valutavergelijking. Dat werk vormde de basis voor wat later de methode-Van IJzeren is genoemd: een methode voor het berekenen van koopkrachtpariteiten. Hij is er wereldberoemd mee geworden. Hij promoveerde nog op 73-jarige leeftijd in Boedapest op het onderwerp.
Terug naar artikel