A.H. Pott

Mej. mr. A.H. Pott was het hoofd van de loonstatistieken bij de afdeling Economische en sociale statistiek. Na de oorlog had ze zitting in de Commissie Lonen, Vrouwen en Meisjes (1946) die de Stichting van de Arbeid moest adviseren over de verbetering van de lonen en arbeidsvoorwaarden van vrouwelijk personeel.
Terug naar artikel