Snelstartgids OData v4

Icoon computer

De OData API van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontsluit de StatLine-datasets van het CBS in verschillende formaten die eenvoudig ingelezen kunnen worden in computerprogramma's. In deze snelstartgids wordt uitgelegd hoe de Wijken- en Buurtinfo uit 2017 (tabel 83765NED) ingeladen kan worden. Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van R of Python. Als voorkennis wordt verondersteld dat de gebruiker kan werken met functies en variabelen.

De codevoorbeelden kunnen eenvoudig naar het klembord worden gekopieerd door op de knop in het codeblok te klikken. De voorbeelden op deze pagina zijn ook gebundeld te vinden op GitHub.

Keuzemenu programmeertaal:

De CBS OData API ontsluit data in JSON-formaat en om dit formaat te converteren naar een dataframe in R gebruiken we het package jsonlite. Voor het bewerken van de data gebruiken we tidyverse. Deze twee packages zijn te installeren met

install.packages("jsonlite")
install.packages("tidyverse")

In de onderstaande code wordt een functie get_odata gedefinieerd waarmee de data uit tabel 83765NED wordt opgehaald.

library(tidyverse)
library(jsonlite)

get_odata <- function(targetUrl) {
 data <- data.frame()
 
 while(!is.null(targetUrl)){
  response <- fromJSON(url(targetUrl))
  data <- bind_rows(data,response$value)
  targetUrl <- response[["@odata.nextLink"]]
 }
 return(data)
}

tableUrl <- "https://odata4.cbs.nl/CBS/83765NED"
targetUrl <- paste0(tableUrl,"/Observations")
data <- get_odata(targetUrl)
head(data)

Dit geeft het volgende resultaat:

 Id Measure ValueAttribute  Value WijkenEnBuurten
1 0 T001036      None 17081507   NL00   
2 1   3000      None 8475102   NL00   
3 2   4000      None 8606405   NL00   
4 3  10680      None 2781768   NL00   
5 4  53050      None 2101648   NL00   
6 5  53310      None 4214276   NL00   

Een antwoord van een data-verzoek bevat maximaal 100 000 cellen, dus om een grotere dataset te downloaden moeten er meerdere verzoeken aan de API worden gedaan. Wanneer een dataset automatisch wordt afgekapt na het maximale aantal cellen wordt de link naar het volgende deel van de dataset meegestuurd in de variabele @odata.nextLink. In de while-lus wordt het downloaden van 100 000 cellen herhaald door het volgen van @odata.nextLink tot alle informatie gedownload is.

De Measure-kolom bevat codes die horen bij gemeten variabelen en de kolom ValueAttribute geeft de status van een cijfer aan: wanneer een cijfer in een tabel mist wordt hier de reden beschreven. De kolom WijkenEnBuurten geeft de CBS-code voor een regio aan. 

In de volgende handleiding over metadata wordt uitgelegd hoe de codes bij Measure en WijkenEnBuurten gekoppeld kunnen worden aan omschrijvingen met codelijsten.

In de onderstaande code wordt een functie get_odata gedefinieerd waarmee de data uit tabel 83765NED wordt opgehaald. De CBS OData API ontsluit data in JSON-formaat, maar om databewerking eenvoudiger te maken converteren we dit naar een pandas-dataframe.

import pandas as pd
import requests

def get_odata(target_url):
  data = pd.DataFrame()
  while target_url:
    r = requests.get(target_url).json()
    data = data.append(pd.DataFrame(r['value']))
    
    if '@odata.nextLink' in r:
      target_url = r['@odata.nextLink']
    else:
      target_url = None
      
  return data

table_url = "https://odata4.cbs.nl/CBS/83765NED"

target_url = table_url + "/Observations"
data = get_odata(target_url)
print(data.head())

Dit geeft het volgende resultaat:

   Id  Measure    Value ValueAttribute WijkenEnBuurten
0  0  T001036 17081507.0      None   NL00   
1  1   3000  8475102.0      None   NL00   
2  2   4000  8606405.0      None   NL00   
3  3   10680  2781768.0      None   NL00   
4  4   53050  2101648.0      None   NL00   

Een antwoord van een data-verzoek bevat maximaal 100 000 cellen, dus om een grotere dataset te downloaden moeten er meerdere verzoeken aan de API worden gedaan. Wanneer een dataset automatisch wordt afgekapt na het maximale aantal cellen wordt de link naar het volgende deel van de dataset meegestuurd in de variabele @odata.nextLink. In de while-lus wordt het downloaden van 100 000 cellen herhaald door het volgen van @odata.nextLink tot alle informatie gedownload is.

De Measure-kolom bevat codes die horen bij gemeten variabelen en de kolom ValueAttribute geeft de status van een cijfer aan: wanneer een cijfer in een tabel mist wordt hier de reden beschreven. De kolom WijkenEnBuurten geeft de CBS-code voor een regio aan. 

In de volgende handleiding over metadata wordt uitgelegd hoe de codes bij Measure en WijkenEnBuurten gekoppeld kunnen worden aan omschrijvingen met codelijsten.