3 Aardoliën en aardolieproducten

3   Aardoliën en aardolieproducten
31   Ruwe aardolie
3100   Ruwe aardolie
32   Vloeibare brandstoffen
3210   Benzine
3231   White spirit
3232   Kerosine en brandstof voor reactiemotoren
3250   Gas- en dieselolie, lichte huisbrandolie
3270   Zware stookolie
33   Energiegassen
3300   Energiegassen
34   Andere aardoliederivaten
3410   Smeeroli�n en -vetten
3430   Bitumen en bitumineuze mengsels
3490   Andere aardoliederivaten