6 Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen

6   Ruwe mineralen en -fabrikaten; bouwmaterialen
61   Zand, grind, klei en slakken
6110   Industriezand (kwartszand, zilverzand)
6121   Gewoon zand
6122   Grind
6130   Puimsteen, incl. zand en grind van puimsteen
6140   Klei en kleiaarde
6150   Slakken (niet voor metaalwinning) en assen
62   Zout, ongeroost ijzerkies, zwavel
6220   Ongeroost ijzerkies
6230   Zwavel
63   Andere ruwe mineralen
6310   Steenslag, keistenen, macadam en teermacadam
6320   Ruwe natuursteen
6330   Gips- en kalksteen voor de industrie
6340   Krijt
6390   Andere ruwe mineralen
64   Cement, kalk
6410   Cement
6420   Kalk
65   Gips
6500   Gips
69   Andere bewerkte bouwmaterialen
6910   Bouwmaterialen van cement, -beton e.d.
6920   Keramische bouwmaterialen (baksteen, dakpannen e.d.)