8 Chemische producten

8   Chemische producten
81   Chemische basisproducten
8110   Zwavelzuur, oleum
8120   Natriumhydroxide
8130   Natriumcarbonaat
8140   Calciumcarbid
8190   Andere chemische basisproducten
82   Aluminiumoxide en -hydroxide
8200   Aluminiumoxide en -hydroxide
83   producten van de steenkool- en petrochemie
8310   Benzol
8390   Pek, teer en andere ruwe chemische derivaten van steenkool en natuurlijke gassen
84   Cellulose en oud papier
8410   Cellulose
8420   Oud papier, afval van papier
89   Andere chemische producten
8910   Kunststoffen, onbewerkt
8920   Verf-, kleur- en looistoffen
8931   Medicinale en farmaceutische producten
8932   Parfumerie�n en reinigingsmiddelen
8940   Springstoffen en pyrotechnische artikelen en munitie voor jacht en sport
8950   Stijfsel, zetmeel en gluten
8960   Andere chemische producten