Schakelschema SBC92 - ISCO08 gebaseerd op zwaartepunten

Globaal schema waarin per code van de SBC-92, zoals waargenomen bij de Enquete Beroepsbevolking 2008-2010, de meest voorkomende code van de ISCO-08 is weergegeven.