Rechterlijke macht

Het geheel van rechtsprekende organen (waaronder de rechtbanken, hoven en Hoge Raad) en het Openbaar Ministerie.