Rechtbank

Rechtscollege dat kennisneemt van alle zaken waarvoor in de wet geen andere rechter is aangewezen.