Prijzen

Aanvullend statistisch onderzoek

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2018

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2010-2017

Tabel met prijsontwikkeling van prijzen van het ov versus ontwikkeling van autokosten van 2009 tot en met november 2018.

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in twee klassen: Top 100 corporaties (met het grootste aantal woningen in bezit) en overige corporaties.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

Prijsindices en kwartaalmutaties vanaf het derde kwartaal 2017.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Ontwikkeling van prijzen van gezondere en ongezondere voeding.

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) voor het verkoopkanaal "Supermarkten" van januari 2015 t/m juni 2017.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld en opkoopregeling 1995 - 2016

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.