Prijzen

Aanvullend statistisch onderzoek

CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020

Het CBS brengt in beeld waar er ingegrepen moest worden in de consumentenprijsindex vanwege de gevolgen van Corona in april 2020.

Gemiddelde brandstofprijzen 2020

De gemiddelde consumentenprijzen voor autobrandstoffen per kwartaal in 2020.

Prijsontwikkeling elektronische publicaties

Dit rapport beschrijft de prijsontwikkeling van elektronische publicaties ten tijde van de btw verlaging van 21 naar 9 procent.

Consumentenprijsindex; Overzicht ingrepen, april 2020

Het CBS brengt in beeld waar er ingegrepen moest worden in de consumentenprijsindex vanwege de gevolgen van Corona in april 2020.

Consumentenprijzen brandstof in Caribisch Nederland

De prijzen voor benzine en diesel zijn in Caribisch Nederland doorgaans hoger dan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Gemiddelde brandstofprijzen, CNG en elektrisch laden, 2019

De gemiddelde consumentenprijzen voor de autobrandstoffen Compressed Natural Gas (CNG) en elektrisch laden per kwartaal in 2019.

Marktprijzen Energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Omzetindex van Noordzeegarnalen

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)

Prijsindices commercieel vastgoed

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Monitor Tijdelijke Verhuur 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Marktprijzen Energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Prijsontwikkeling openbaar vervoer en autokosten

Tabel met prijsontwikkeling van prijzen van het ov versus ontwikkeling van autokosten van 2009 tot en met november 2018.

Monitor Tijdelijke Verhuur 2017

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in twee klassen: Top 100 corporaties (met het grootste aantal woningen in bezit) en overige corporaties.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Omzet- en prijsindex eieren 2016-2017

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Prijsontwikkeling voedingsmiddelen

Ontwikkeling van prijzen van gezondere en ongezondere voeding.

Consumentenprijsindex supermarkten, jan 2015 - jun 2017

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) voor het verkoopkanaal "Supermarkten" van januari 2015 t/m juni 2017.

Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.