staafdiagram

WoonbasePopulatiePersonen: kenmerken personen, huishouden en objecten

Dit Populatiebestand Personen is één van de bestanden die gezamenlijk de Woonbase vormen. In dit populatiebestandbestand zijn alle personen opgenomen die of op 1 januari of op 31 december geregistreerd in Nederland aanwezig zijn, met persoonskenmerken, met kenmerken van het huishouden waartoe de persoon behoort, en met kenmerken van het object waarin de persoon woont.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2021.