Leegstandsmonitor_2015-2023

Dit microdatabestand is samengesteld om de administratieve leegstand is voor alle soorten vastgoed te bepalen. Of een vastgoedobject administratief leeg staat of niet, is bepaald op basis van de registraties BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen), LV WOZ (Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken), BRP (Basisregistratie Personen) en HR (Handelsregister).

Een verblijfsobject behorend ot de vastgoedvoorraad volgens de BAG, staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de LV WOZ geen gebruiker is, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het HR. 2015 t/m 2023