PBB: Personen en Beroepen gekoppeld aan Bedrijven, 2010-2022

Het uitgangspunt van dit maatwerkbestand bestaat uit de polisadministratie. Deze bron bevat alle loonaangiftes in Nederland, inclusief identificerende sleutels van de personen die het loon hebben ontvangen (RINPERSOONS en RINPERSOON) alsook de bedrijfseenheden die het loon heeft uitgekeerd (SBEID).

In het hier besproken bestand worden deze gegevens verrijkt met informatie over het beroep (EBBTW1ISCO2008V) van deze personen, voor zover deze personen in de periode 2010-2022 zijn waargenomen in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Indien een persoon in één van deze jaren is waargenomen wordt de informatie over het beroep aan alle observaties van deze persoon in de polisadministratie toegekend.

De variabele EBB_waarneming in het bestand geeft aan of het beroep op de desbetreffende regel is waargenomen in de EBB (1) of is geïmputeerd (0).

De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2010-2022.