Posters

Het CBS heeft een aantal jaren posters  verspreid die docenten konden ophangen in hun lokaal.

Op dit moment zijn er geen nieuwe posters beschikbaar.

Eerder verschenen posters voor groep 7/8 van het basisonderwijs en voor de vakken aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs kun je hieronder downloaden.