Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Het gestandaardiseerde huishoudensinkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van de verschillende typen huishouden zijn daardoor onderling vergelijkbaar.