Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

© ANP
Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten deden dan een mbo-opleiding. Sinds 2015 volgen zij ook steeds vaker een mbo-opleiding op een hoger niveau. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2020 van het CBS.

Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. In dit bericht zijn cijfers uitgelicht van personen die in 2015 een verblijfsvergunning asiel hebben verkregen (vergunningscohort 2015). Van deze groep mensen is in vier achtereenvolgende jaren gekeken naar hun onderwijsdeelname. Het cohort 2015 bestaat voor 66 procent uit mensen met een Syrische achtergrond en voor 19 procent uit mensen met een Eritrese achtergrond.

Statushouders in het onderwijs, cohort 2015
Categorie1Leerplichtig (5 tot 18 jaar)Alle Leeftijden
1 oktober 2016873510035
1 oktober 2017832011005
1 oktober 2018834512825
1 oktober 2019851013650

Vooral mbo-opleiding

Van de 32 duizend statushouders die in 2015 een verblijfsvergunning asiel ontvingen (en niet zijn vertrokken of overleden) volgden op 1 oktober 2019 13,7 duizend onderwijs. Daarvan waren 8,5 duizend jongeren leerplichtig, zij waren 5 jaar of ouder en nog geen 18 jaar. Het totale aantal onderwijsvolgende statushouders uit dat cohort is sinds 2016 met ruim een derde toegenomen. Deze toename zit niet bij de leerplichtigen, maar bij degenen die 18 jaar of ouder zijn.
Het grootste deel van de statushouders in de middelbareschoolleeftijd (12 tot 18 jaar) volgt in eerste instantie een of twee jaar onderwijs in een internationale schakelklas in het voortgezet onderwijs. Degenen die de Nederlandse taal beheersen kunnen daarna doorstromen binnen het voortgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs. Oudere leerlingen die via niet-bekostigd onderwijs Nederlands hebben geleerd, stromen daarna vaak het middelbaar beroepsonderwijs in. Het aandeel statushouders uit 2015 dat een mbo-opleiding volgt is gestegen van 6 procent in 2016 naar 55 procent in 2019.

Statushouders in voortgezet en hoger onderwijs, cohort 2015
Categorie1Brugklas/internationale schakelklas (%)Praktijkonderwijs (%)Vmbo (%)Havo/vwo (%)Vavo (%)Mbo (%)Hbo (%)Wo (%)
1 oktober 20163045355501851552803525
1 oktober 20171475215820340285175017595
1 oktober 20187503808704101903605410165
1 oktober 20199504207404001254140535190

Naar hogere mbo-niveaus

In de eerste jaren volgen deze mbo’ers met name de eenjarige entreeopleiding van het mbo (mbo-niveau 1). Dit komt waarschijnlijk omdat geen diploma vereist is om te kunnen starten met deze opleiding. Geleidelijk aan volgen steeds meer jongeren het tweede mbo niveau. In oktober 2019 volgen meer statushouders niveau 2 dan de entreeopleiding. Ook volgen steeds meer jongeren de mbo-niveaus 3 en 4. Hun aantal nam toe van 25 personen (9 procent van de statushouders op het mbo) in 2016 naar 1 010 (24 procent) in 2019.

Statushouders op het mbo, cohort 2015
Categorie1Niveau 1 (%)Niveau 2 (%)Niveau 3 (%)Niveau 4 (%)
1 oktober 201621045520
1 oktober 2017129527060125
1 oktober 201818801110220395
1 oktober 201913701760340670

Ook steeds meer oudere jongeren op school

Statushouders van 18 tot 23 jaar volgen vaker onderwijs naarmate ze langer in Nederland zijn. Van de 18- tot 23-jarigen uit het cohort 2015 volgde in 2016 20 procent onderwijs. In 2019 is dat 64 procent. Degenen die dan studeren volgen steeds vaker een mbo-opleiding.

Statushouders (18 tot 23 jaar) in het onderwijs, cohort 2015
 Geen onderwijs (%)Primair onderwijs (%)Voortgezet onderwijs (incl. vavo) (%)Middelbaar beroepsonderwijs (%)Hoger beroepsonderwijs (%)Wetenschappelijk onderwijs (%)Vertrokken/overleden (%)
20163070560515515575
201722551069510306520120
2018154510340189513035180
2019139510205205513550115

Het rapport Asiel en integratie 2020 bevat naast cijfers over onderwijsdeelname van asielzoekers die vanaf 2014 in Nederland kwamen ook gegevens over hoe het hen vergaat op het gebied van onder meer wonen, arbeidsmarkt, inkomen, zorg en inburgering. In deze vierde editie van het cohortonderzoek kon voor de statushouders uit 2015 het onderwijsniveau na vier jaar bekeken worden.