12 procent horecabedrijven ervaart schuldenlast als problematisch

© ANP
Iets meer dan 12 procent van de horecabedrijven vindt hun schuldenlast problematisch. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6 procent) en het hoogst van alle bedrijfstakken. In de horeca is ook meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, en zijn de verwachtingen voor 2024 minder positief. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête. De gegevens over bedrijven met vijf of meer werkzame personen zijn in oktober en november 2023 verzameld.

Het merendeel van de horecabedrijven (bijna 85 procent) beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Iets meer dan 15 procent van de horecabedrijven zag de schuldenlast toenemen, wat in bijna de helft van de gevallen problematisch was voor het bedrijf. Binnen de horeca geven bedrijven in de logiesverstrekking, zoals hotels en verhuurders van vakantiehuizen, vaker aan een hogere schuldenlast dan vorig jaar te hebben. Eet- en drinkgelegenheden geven juist vaker aan de schuldenlast als problematisch te ervaren.

Oordeel schuldenlast vergeleken met vorig jaar, oktober 2023
 Hoger en dragelijk (% bedrijven)Hoger en problematisch (% bedrijven)Ongeveer even hoog en dragelijk (% bedrijven)Ongeveer even hoog en problematisch (% bedrijven)Lager en dragelijk (% bedrijven)Lager en problematisch (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, diensten)
9,12,962,42,722,20,7
Horeca8,07,247,44,732,40,3
Logiesverstrekking12,36,457,81,820,31,4
Eet- en drinkgelegenheden6,77,444,15,636,20,0

Schuldenlast minder vaak van gewenste omvang

In de horeca geeft 39 procent van de bedrijven aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. Dit is lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar dit 52 procent is. Ruim 3 procent van de horecabedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen. Bijna een derde heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig, en 6 procent meer dan 5 jaar. Bedrijven in de logiesverstrekking geven met iets meer dan 2 procent vaker aan dat het bedrijf wordt beëindigd door de schuldenlast, dan eet- en drinkgelegenheden (minder dan 1 procent).

Verwachte termijn verminderen schuldenlast naar gewenste omvang, oktober 2023
 Schuldenlast is van gewenste omvang, wordt niet verminderd (% bedrijven)Binnen een jaar (% bedrijven)1 tot 5 jaar (% bedrijven)Meer dan 5 jaar (% bedrijven)Verminderen is wel wenselijk, maar niet mogelijk (% bedrijven)Door de schuldenlast wordt het bedrijf beëindigd (% bedrijven)Dat is niet te zeggen (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, diensten)
52,15,521,03,21,70,416,1
Horeca39,03,532,06,10,70,917,8
Logiesverstrekking38,96,322,16,02,72,321,7
Eet- en drinkgelegenheden39,02,735,26,10,00,416,6

Meer onzekerheid over continuïteit bedrijf

In de horeca verwacht 60 procent van de bedrijven nog minstens een jaar te bestaan. Dat is lager dan het gemiddelde van 73 procent in alle bedrijfstakken. Binnen de horeca zijn logiesverstrekkers daar positiever over dan eet- en drinkgelegenheden. Die laatste groep zegt vaker dat ze geen inschatting kunnen maken van de continuïteit van hun bedrijf.

In 2023 zijn tot en met november vooralsnog 254 horecabedrijven failliet verklaard. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 bedrijven in de horeca failliet gingen. Tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen op een laag niveau. Daarvoor, in 2019, gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet als tot nu toe in 2023.

Verwachting continuïteit bedrijf bij huidige economische omstandigheden, november 2023
 0 tot 3 maanden (% bedrijven)3 tot 6 maanden (% bedrijven)6 tot 12 maanden (% bedrijven)12 maanden of langer (% bedrijven)Dat is niet te zeggen (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, diensten)
0,73,33,073,119,9
Horeca0,87,12,960,029,2
Logiesverstrekking2,24,51,471,920,0
Eet- en drinkgelegenheden0,47,93,456,232,1

Minder investeringen voor 2024 verwacht

Ondernemers in de horeca zijn voor 2024 minder positief gestemd over de omzet, personeelssterkte en investeringen dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Binnen de horeca komt dat vooral door de eet- en drinkgelegenheden, ondernemers in de logiesverstrekking zijn juist positiever gestemd dan gemiddeld. Per saldo verwacht 3 procent van de ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden een stijging van de omzet in 2024 ten opzichte van 2023. Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21 procent. Ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden verwachten een daling van de investeringen in 2024. Het saldo ligt daar op ruim -9 procent terwijl ondernemers gemiddeld genomen met een saldo van ruim 6 procent positief zijn over de investeringen.

Verwachtingen 2024, oktober 2023
 Omzet (Saldo % bedrijven die een toe- en afname verwachten)Personeelssterkte (Saldo % bedrijven die een toe- en afname verwachten)Investeringen (Saldo % bedrijven die een toe- en afname verwachten)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, diensten)
21,216,16,6
Horeca9,911,6-3,7
Logiesverstrekking31,518,014,7
Eet- en drinkgelegenheden3,09,5-9,6