Bijna 6 op de 10 Nederlanders behoren niet tot religieuze groep

Met de komst van een Cross Fit-box is er eindelijk weer leven in de Rozenkranskerk in Treebeek.
© Hollandse Hoogte
In 2021 rekende 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een jaar eerder was dat 55 procent en in 2010 nog 45 procent. Vooral het aandeel katholieken is geslonken. De afname bij de protestantse kerken en groeperingen bleef beperkt. De groep die zegt tot de islam te behoren, bleef de afgelopen jaren stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS.

Rekent zich tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
JaartalGeen (% personen van 15 jaar of ouder)Rooms-katholiek (% personen van 15 jaar of ouder)Protestants (% personen van 15 jaar of ouder)Islam (% personen van 15 jaar of ouder)Andere gezindte (% personen van 15 jaar of ouder)
201045,027,018,05,05,0
201147,026,017,05,05,0
201246,225,617,24,56,5
201346,226,416,84,75,9
201447,525,416,54,75,9
201548,225,315,44,66,5
201649,724,115,65,15,5
201750,723,615,05,15,6
201851,822,116,04,95,3
201954,120,114,85,05,9
202055,419,814,45,15,2
202157,518,313,64,66,1

In 2021 gaf 43 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan zich tot een religieuze stroming of groepering te rekenen. Van deze groep gaf 18 procent aan katholiek te zijn, een jaar eerder was dat 20 procent en in 2010 nog 27 procent. Verder zei 14 procent tot een protestantse kerk te behoren, in 2010 was dat 18 procent. Het aandeel islamieten bleef stabiel op 5 procent, alsook de groep die zegt tot een andere levensbeschouwelijke groepering te behoren (6 procent).

Meer vrouwen dan mannen met levensbeschouwing

Van de vrouwen rekende 45 procent zich in 2021 tot een religieuze groep, van de mannen 40 procent. De grotere religieuze betrokkenheid bij vrouwen is niet nieuw. Van de vrouwen was 57 procent in 2010 lid van een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, bij de mannen was dat 52 procent.

Rekent zich tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, 2021
CategorieMan (% personen van 15 jaar of ouder)Vrouw (% personen van 15 jaar of ouder)
Geen60,054,9
wel40,045,1
Rooms-katholiek16,420,1
Protestant12,714,4
Islam5,24,0
Overige levensbeschouwing5,76,5

Verschillen tussen leeftijdsgroepen toegenomen

Van de 18- tot 25-jarigen rekende 28 procent zich in 2021 tot een religieuze stroming, van de 75-plussers was dat 65 procent. De jongste groep, de 15- tot 18-jarigen, nam met 41 procent een gemiddelde positie in.

In 2010 waren de verschillen tussen de leeftijdsgroepen minder groot. Toen hoorde van alle leeftijdsgroepen tussen 15 tot 45 jaar bijna de helft tot een religieuze groep. Dat liep vervolgens gestaag op naar 73 procent van de 75-plussers.

Rekent zich tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, leeftijd, 2021
LeeftijdGeen (%)Rooms-katholiek (%)Protestant (%)Overige levensbeschouwing (%)Islam (%)
15 tot 18 jaar58,88,313,44,415,0
18 tot 2572,46,98,74,67,4
25 tot 3568,39,010,26,26,3
35 tot 4561,213,111,67,17,0
45 tot 5560,617,012,26,93,3
55 tot 6554,423,213,26,23,0
65 tot 7544,728,319,26,61,1
75 jaar of ouder35,536,622,34,90,8

Bezoek religieuze diensten afgenomen

Een steeds kleiner deel van de bevolking van 15 jaar of ouder woont regelmatig een religieuze dienst bij. Van de 15-plussers ging in 2010 nog 18 procent regelmatig, minstens een keer per maand, naar een dienst. Dit is teruggelopen naar 13 procent in 2021.

Van de meest voorkomende religies in Nederland gaan katholieken het minst vaak naar de kerk (13 procent in 2021). Bij de protestanten gaat meer dan de helft regelmatig naar de kerk.

Van de moslims brengt 43 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee. Bij de groep met een andere gezindte of levensbeschouwing gaat 28 procent regelmatig naar een dienst.

Regelmatig kerk/moskee bezoek (minstens 1 keer per maand), 2021
CategorieAandeel (%)
Totaal12,7
Protestant50,8
Islam43,4
Overige levensbeschouwing 27,5
Rooms-katholiek12,9