Bedrijven met tien of meer werkzame personen

De resultaten in dit nieuwbericht hebben betrekking op Nederlandse bedrijven uit alle bedrijfstakken behalve Landbouw, veeteelt en visserij (sbi-groep A), Winning van delfstoffen (sbi-groep B) en Overige dienstverlening en overheid (SBI-groep S of hoger) met 10 of meer werkzame personen.
Aandeel bedrijven dat maatregelen neemt om het papierverbruik te beperken

De cijfers voor de Europose vergelijking wijken iets af van de eerder genoemde cijfers voor Nederland alleen omdat in de Europose cijfers de financiële dienstverlening (sbi K) niet meegenomen wordt.