Groepen opleidingen

Binnen de 10 hoofdstudierichtingen van de ISCED kan er dieper gekeken worden naar ongeveer 60 detailstudierichtingen (groepen opleidingen). Binnen de detailstudierichtingen wordt er alleen gekeken naar (post)masteropleidingen met minimaal 40 afgestudeerden (in studiejaar 2018/’19).