Internationale studenten

Een internationale student is een student met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding. Studenten met een onbekende nationaliteit en staatlozen worden ook beschouwd als internationale studenten. De vooropleiding betreft de hoogst behaalde vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Vooropleidingen die o.a. worden gerekend tot een niet-Nederlandse vooropleiding zijn een getuigschrift, buitenlands diploma of Europees baccalaureaat, beschikking College van Bestuur, ministeriële beschikking, toelatingsexamen en een colloquium doctum. Als er geen informatie over de vooropleiding bekend is, wordt de vooropleiding beschouwd als een niet-Nederlandse vooropleiding.