Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20 naar woongemeente en arbeidsmarktregio.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over hbo- en wo-uitstromers uit de schooljaren 2018/’19 en 2019/’20. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en voor schooljaar 2018/’19 ook één jaar na schoolverlaten. De gegevens zijn uitgesplitst naar gemeente en arbeidsmarktregio.

De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering en de uur- en maandlonen.