Internationale afgestudeerden

In dit artikel betreft het internationale studenten die op in oktober stonden ingeschreven in een wo opleiding en een jaar later geen bekostigd onderwijs meer volgen in Nederland (uitgestroomd zijn uit het onderwijs). Daarbij hebben zij een wo-masterdiploma behaald. Dit diploma kan ook behaald zijn in eerdere jaren voor uitstroom.