Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016

Wijzigingen per 13 augustus 2020.
De uitkomsten van het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

In gevallen waarin de seizoengecorrigeerde cijfers groter dan 95 of kleiner dan -95 zijn, zijn deze weggepunt. De gebruikelijke wijze van seizoencorrectie is ontoereikend voor de extreme situaties tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen deze getallen niet langer geïnterpreteerd worden als het netto percentage van ondernemers met een positieve stemming.
Bij de seizoencorrectie wordt gekeken hoe veel de uitkomsten van een bepaalde periode in ieder jaar boven of onder de gehele trend gedurende dat jaar liggen. Deze correctie wordt bepaald op een aantal voorgaande jaren, en dan opgeteld/afgetrokken in het huidige jaar. Met deze correctie is het zelfs mogelijk dat de absolute waarde van het ondernemersvertrouwen boven de 100 uit kan komen. Het is dan echter niet het geval dat alle ondernemers positief of negatief gestemd zijn. Om verwarring hierover te voorkomen zijn de waarden weggepunt.
Als rekenwaarde voor modellen en wetenschappelijk onderzoek kunnen de volgende uitkomsten gehanteerd worden:

2020 2e kwartaal, 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie, omzet komende 3 mnd: -99,7
2020 2e kwartaal, I Horeca, omzet komende 3 mnd: -116,7

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het vierde kwartaal van 2020, verschijnt naar verwachting medio november 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Bedrijfstakken/Branches Seizoencorrectie Perioden Productie/bedr. komende 3 mnd (%) Omzet komende 3 mnd (%) Buitenlandse omzet komende 3 mnd (%) Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat afgelopen 3 mnd (%) Winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 8,6 6,8 4,4 8,9 11,8 2,3 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 13,1 15,7 7,7 11,2 8,0 -5,6 -0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 5,5 2,0 2,8 26,6 9,4 -1,6 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal* -51,4 -54,3 -35,0 -6,8 -23,4 -35,7 -27,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal* 1,3 1,0 -1,0 0,5 -3,8 -38,8 -33,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 16,2 14,9 7,9 13,3 11,4 1,9 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 6,8 7,5 3,5 11,4 9,4 -4,8 2,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 11,1 10,8 5,1 17,8 11,9 -2,2 1,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 2e kwartaal* -58,5 -64,0 -37,7 -3,5 -27,1 -34,8 -25,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 3e kwartaal* 8,1 8,2 2,6 5,0 -4,1 -40,1 -34,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens