Vergoedingen voor licenties software

Vergoedingen voor licenties op de reproductie of distributie van diensten vallen onder de dienstencategorie “Vergoedingen voor het gebruik van intellectueel eigendom”.